Etkinliklerimiz     ·       Haberler - Duyurular     ·       +90 ( 212 ) 631 23 11
  Dil     ·       Veli Girişi

Dil Seçenekleri

60-72 Ay Gelişim Özellikleri | İpekböceği Anaokulu ve Kreş | Fatihin En BÜYÜK Anaokulu

60-72 Ay Gelişim Özellikleri

Zaman, yer ve ayrıntılarla ilgili bilgi verildiğinde gerçeğe yakın dramatik oyunlar oynar.

60-72 Ay Gelişim Özellikleri

28 Ocak 2021

60-72 Aylık Çocukların Gelişim Özellikleri

 

Psikomotor Gelişim
        1. Denge tahtasında ileriye-geriye doğru yürür.
        2. Başlama ve durma komutlarına uyarak tempolu yürür.
        3. Kendi başına ip atlar.
        4. Kendi bedeni etrafında döner.
        5. Ayak değiştirerek merdiven iner ve çıkar.
        6. Atma ve tutma davranışlarını gerektiren etkinliklere katılır.
        7. Yardımla sekerek yürür.
        8. Ritmik hareketleri yapar.
        9. Topu yakalayabilmek için ellerinden çok kollarını kullanır.
        10. Orta boy topu yerde birden fazla sıçratır.
        11. Parmak ucunda koşar.
        12. Topukları üzerinde koşar.
        13. Yaklaşık 30 cm. yükseklikten atlar.
        14. Ritmik olarak seker.
        15. Tek ayak üzerinde 8-10 saniye durur.
        16. Düşmeden 10 kez öne doğru çift ayak sıçrar.
        17. Kâğıt üzerine çizilmiş basit şekilleri keser.
        18. Hamur gibi yumuşak materyalleri kullanarak 2-3 parçadan oluşan şekiller yapar ve bunlardan bir kompozisyon oluşturur.
        19. Modele bakarak daire, kare, dikdörtgen ve üçgen çizer.
        20. Yatay, dikey, eğri ve eğik çizgileri ve bunların kombinasyonlarını çizer.
        21. İşaret parmağı ile diğer elinin parmaklarını sayar.
        22. Üç metre uzaktaki hedefe top atar.
        23. Baskı ve yapıştırma işlemlerini düzgün olarak yapar.
        24. Yetişkin gibi kalem tutar.
        25. 1-5 arası rakamları kopya eder.
        26. İsmini kopya eder.
        27. Eksiklerle çizilmiş insan resmini tamamlar.
        28. Ev, araba, insan, ağaç gibi tanıdık resimleri çizer ve bunlardan bir kompozisyon oluşturur.


        Özbakım Becerileri
        1. Elini, yüzünü yıkar, kurular.
        2. Kendi kendine giyinir-soyunur.
        3. Giysilerindeki düğmeleri çözer-ilikler.
        4. Yemek yerken uygun araç-gereci kullanır.
        5. Dişlerini fırçalar.
        6. Saçlarını tarar.
        7. Bıçakla yumuşak nesneleri keser.
        8. Bıçakla ekmeğine yumuşak nesneleri sürer.
        9. Ayakkabılarını bağlar.
        10. Tabağına servis tabağından yiyecek alır.
        11. Duruma ve hava şartlarına uygun giyecekleri seçer.
        12. Tuvalet gereksinimi ile ilgili işleri yapar.

       
Sosyal-Duygusal Gelişim
        1. Toplum içinde kendisinden beklenen uygun davranışları gösterir.
        2. Kızgınlık, mutluluk, sevgi gibi duygularını belli eder.
        3. Başkalarının duygularını anlar.
        4. Kurallı oyunların kurallarına uyar.
        5. Başkalarına oyunun veya etkinliğin kurallarını açıklar.
        6. Sorumluluk alma ve kurallara uyma davranışlarını gösterir.
        7. Kendine güven duyar.
        8. Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar.
        9. Yapı-İnşa oyunları plânlar ve oynar.
        10. Grup kurallarına uyar.
        11. Kendi arkadaşlarını kendisi seçer.
        12. Zaman, yer ve ayrıntılarla ilgili bilgi verildiğinde gerçeğe yakın dramatik oyunlar oynar.
        13. Sorulduğunda ailesi ile ilgili bilgi verir.
        14. Sorulduğunda adresini ve telefon numarasını söyler.
        15. İş birliğine dayanan oyunlara katılır.
        16. Kendisini ifade etmede özgün yollar kullanır.
        17. Duygusal durumunu ifade etmede dramatik oyunu ve çeşitli araçları kullanır.
        18. İstediklerine ulaşmada sosyal olarak kabul edilebilir davranışlar gösterir.
        19. Kendi cinsiyetinden memnuniyet duyar.

      
  Bilişsel Gelişim
        1. Bedeninin parçalarını kendi üzerinde adlandırır ve resimle eşleştirir.
        2. Artık materyalleri kullanarak özgün bir ürün oluşturur.
        3. 10-25 parçalı yap-bozu yapar.
        4. Aynı dokuya sahip 6-10 nesneyi eşleştirir.
        5. Aynı dokuya sahip 6-10 nesneyi gruplar.
        6. İki üçgeni birleştirerek kare yapar.
        7. 20'ye kadar atlamadan sayar.
        8. 1-10 arasında verilen nesne grupları ile rakamları eşleştirir.
        9. Nesneleri kullanarak toplama ve çıkarma yapar (1’den 10’a kadar).
        10. Yaşadığı şehrin ve sokağın adını söyler.
        11. Dün, bugün ve yarın ile ilgili konuşur.
        12. Daha önce dinlediği öyküleri içeriğine uygun olarak anlatır.
        13. Nesneleri bir özelliğine göre (renk,şekil,boyut gibi) gruplandırır.
        14. Sorulan sorulara kendine özgü cevaplar verir.
        15. Nesnelerin bir sıra içindeki konumunu (birinci, ikinci, üçüncü gibi) isimlendirir.
        16. Haftanın günlerini sırasıyla söyler.
        17. Kısa bir süre gösterilip gizlenen resimdeki nesneleri hatırlar.
        18. Sağını- solunu gösterir.
        19. Gösterilen iki resimden birinde var olan farklılıkları gösterir.
        20. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
        21. Yarım ve bütün olan nesneleri gösterir.
        22. Belli bir olaydan sonra ne olacağını tahmin eder.
        23. Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları gösterir.
        24. Eşleştirme, ilişki kurma, gruplandırma ve sıralamayı neye göre yaptığını açıklar.
        25. Basit neden- sonuç ilişkilerini açıklar.
        26. "En az, en çok, birkaç"ın anlamını bilir ve uygun davranışı gösterir.

       
Dil Gelişimi
        1. Günlük deneyimlerini anlatır.
        2. Birbirini izleyen üç emir tümcesinde istenileni sırası ile yerine getirir.
        3. Tekil ve çoğul ifadeleri birbirine dönüştürerek kullanır.
        4. Bazı sözcüklerin eş ve karşıt anlamlarını bilir.
        5. “Ne zaman, neden, nasıl ?” gibi soru sözcüklerini içeren soruları cevaplar.
        6. “Çünkü, daha sonra” gibi bağlaçlar kullanarak konuşur.
        7. Olayları oluş sırasına göre anlatır.
        8. Yer bildiren sözcükleri yerinde ve doğru olarak kullanır.
        9. İsteklerini uygun tümcelerle ifade eder.
        10. Birleşik tümceler kullanır.
        11. Basit şakalar yapar.
        12. Tümcelerinde genellikle özneye uygun fiil kullanır.
        13. Kullandığı tümce yapıları yetişkininkine yakın olur.
        14. Soyut ifadeleri anlar.
 

 

 

Uzman Psikolog

Tuğba DEMİRÖZ

www.paradoksdanismanlik.com

GERİ