Etkinliklerimiz     ·       Haberler - Duyurular     ·       +90 ( 212 ) 631 23 11
  Dil     ·       Veli Girişi

Dil Seçenekleri

Çoklu Zeka | İpekböceği Anaokulu ve Kreş | Fatihin En BÜYÜK Anaokulu

Çoklu Zeka

Her birey dinamik zekânın eşsiz bir karışımıdır. Zekâların her biri diğerinin arttırılması için kullanılabilir.

Çoklu Zeka

Klasik yaklaşımda zekâ olgusu dil ve matematik yetileriyle sınırlandırılmışken Çoklu Zekâ yaklaşımında insanın birden fazla zekâsı olduğu, bu zekâları insanların hayatları boyunca geliştirebildikleri zekânın kader olmadığı savunulmuştur.

 

Her birey dinamik zekânın eşsiz bir karışımıdır. Zekâların her biri diğerinin arttırılması için kullanılabilir.Okulumuzda Zekâyı eğitime uygularken şu prensiplere dikkat etmekteyiz;• Zekâ öğrenilebilir.• Her insanın güçlü zekâları vardır.• Her insanın zayıf zekâları vardır.• Zayıf zekâlar güçlendirilebilir.• Kişinin zekâsı parmak izi kadar eşsizdir.Her yaş grubu için ayrı olarak hazırlanmış olan ders programlarımızda Çoklu Zekâ çalışmalarımıza yönelik kavram çalışmaları ve buna paralel olarak her çocuk için tek tek yaptığımız “Öğrenme Yöntemleri” çalışmaları bulunmakta, çalışmalara uygun uyaranlarla zenginleştirilmiş ortamlardan yararlanılmakta ve bu etkinlikler sırasında çocuklarımızla eğitim uzmanımız bireysel olarak çalışıp dönemlik gelişim gözlem raporları hazırlanmaktadır.

        

 

ETKİN ÖĞRENME

 

Türkçe-Dil Etkinlikleri ( Sözel-Dilsel Zekâ )

Kelimelerle düşünme ve ifade etme, kelimelerin anlamını kavrayabilme, şiir okuma, mizah hikâye anlatma, gramer bilgisi, soyut düşünme, kavram oluşturma ve yazma gibi olayları içeren, dili etkili kullanma ve üretme becerisidir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Okuma-yazma, öykü dinleme ve anlatma becerisini geliştirici etkinlikler, kelime oyunları, drama çalışmaları.

 

Müziksel ve Ritmik Zekâ

Sesler, notalar, ritimlerle düşünme, farklı sesleri tanıma ve yeni sesler, ritimler oluşturma becerisidir. Çevreden gelen seslere ve müzik aletlerine karşı duyarlılık kapasitelerini içerir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Şarkı dinleme, öğrenme ve söyleme müzik aletleri çalma, ritm çalışmaları.

 

Oyun Etkinlikleri ( Bedensel-Kinestetik Zekâ )

Hareketlerle, jest ve mimiklerle kendini ifade etme, beyin ve vücut (el-göz) koordinasyonunu etkili bir biçimde kullanabilme becerisidir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Her türlü fiziksel gelişim (büyük ve küçük kas) etkinlikleri, jimnastik, dans, folklor, parmak boya, hamur-kil-seramik çalışmaları, el-göz koordinasyonunu geliştirici etkinlikler, yaratıcı drama etkinlikleri.

 

Sanat Etkinlikleri ( Görsel-Mekânsal Zekâ )

Resimler, imgeler, şekiller ve çizgilerler düşünme, 3 boyutlu nesneleri algılama ve muhakeme etme becerisidir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Her türlü görsel algı ile ilgili etkinlikler, hayali öykü anlatma, drama, her türlü yaratıcı etkinlikler, resim ve sanatsal etkinlikler.

 

Fen ve Doğa Etkinlikleri ( Doğa Zekâsı )

Doğadaki bütün canlıları tanıma, araştırma ve canlıların yaratılışları üzerine düşünme becerisidir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Her türlü fen ve doğa etkinlikleri, deneyler, proje çalışmaları, geziler.

 

Drama Çalışmaları ( Kişilerarası Sosyal Zekâ )

Grup içinde iş birliği yapma, sözel ve sözsüz iletişim kurma, insanların duygu düşünce ve davranışlarını anlama, yorumlama ve insanları ikna edebilme becerisidir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Arkadaşlık kurma, liderlik, paylaşma ve sosyalleşmeyle ilgili Okuma ve Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

 

( Mantıksal ve Matematiksel Zekâ )

Sayılarla düşünme, hesaplama, sonuç çıkarma, mantıksal ilişkiler kurma, problem çözme, sayılar, geometrik şekiller gibi soyut sembollerle çalışma, bilginin parçaları arasında ilişkiler kurma becerisidir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Bilmece ve bulmacalar, her türlü problem çözme ile ilgili aktiviteler, deney yapma, araştırma, matematik-sayı ve kavram eğitimi, okuma ve yazmaya hazırlık çalışmaları, fen etkinlikleri, bilgisayar çalışmaları.

 

Kişisel İçsel Zekâ

İnsanın kendi duygularını, duygusal tepki derecesini, düşünme sürecini tanıma, kendini değerlendirme ve kendisi ile ilgili hedefler oluşturabilme becerisidir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Okuma ve yazmaya hazırlık çalışmaları, kendini ifade etme becerileri ile ilgili aktiviteler, yaratıcı düşünme ile ilgili aktiviteler, problem çözmeyle ilgili aktiviteler.